ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Στην Luxury Travel DMC δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η Luxury Travel DMC LTD είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

Luxury Travel DMC LTD
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@beleon.gr
Τηλ: +302310528922
Διεύθυνση: Δαναΐδων 9, 54626 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Συλλογή δεδομένων

Ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα από εσάς:

  • Όνομα
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Αριθμός τηλεφώνου
  • Διεύθυνση
  • Ταξιδιωτικές προτιμήσεις και ενδιαφέροντα
  • Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα μέσω:
  • Φόρμες επικοινωνίας
  • Συνδρομές σε ενημερωτικά δελτία
  • Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες
Χρήση δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να σας στέλνουμε ενημερώσεις, ενημερωτικά δελτία και διαφημιστικό υλικό (με τη συγκατάθεσή σας)
Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να παρέχουμε υποστήριξη πελατών
Για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας
Για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

Τη συγκατάθεσή σας (για ενημερωτικά δελτία και διαφημιστικό υλικό)
Νομικές υποχρεώσεις (για συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς)
Θεμιτά συμφέροντα (για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και τη διασφάλιση της ασφάλειας)
Κοινή χρήση δεδομένων
Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

Νομικές και ρυθμιστικές αρχές, εφόσον απαιτείται από το νόμο
Δεν πωλούμε ούτε ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Διατήρηση δεδομένων
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης τυχόν νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον GDPR, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων.
Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον πάροχο υπηρεσιών.
Δικαίωμα ένστασης: Μπορείτε να υποβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για ορισμένους σκοπούς.
Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@beleon.gr

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies.

Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.